نویسنده : سما ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٠

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را
انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی اعتراض کنم.
آلبر کامو

کلمات کلیدی :آلبر کامو و کلمات کلیدی :آزادی و عدالت
y: PersianBlog.ir" width="140" height="60" border="0" style="border-width: 0px" />